Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

118. Sint Pietershof

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Beerding b 2 Schalekamp Buiksloot m
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:omstreeks 1920
Jaartal foto 2:1905
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: "Twaalf Hoornse Poortjes" (uitgegeven in 1993) van W.F. Jeeninga.
Op de plaats van het Sint-Pietershof stond in de 15e eeuw een klooster van de orde der Kruisbroeders. Vele jaren lag dit klooster, dat gewijd was aan Sint Pieter, buiten de omwalling. In 1508 kwam het binnen de stad te liggen. Na de reformatie van 1576 kwam het klooster in handen van de stad. Nadat het een tijd als pesthuis gediend had, werd een deel van het complex vanaf 1585 als Oude Mannenhuis ingericht.
In 1617 vond uitbreiding plaats en in 1639 werd het gecombineerd met het Oude Vrouwenhuis. De naam van Sint-Pieter werd eveneens aan dit hofje toegekend, het Sint-Pietershof. In 1662 werden ook leprozen en proveniers (betalende bewoners) in het hof ondergebracht.
In 1692 werd aan de Dalzijde een nieuwe vleugel aangebouwd en hier kwam vanaf die tijd tevens de hoofdingang. Deze had zich tot die tijd aan de oostzijde (de huidige Spoorstraat) bevonden. Het complex had nu twee ingangen en de voormalige hoofdingang werd gedegradeerd tot zij-ingang.
Het Sint-Pietershof is door de eeuwen heen altijd bewoond geweest door ouden van dagen.
In 1901 vond er een grote verbouwing en renovatie plaats. De oostgevel werd toen geheel vernieuwd.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 3: j
Uitgever Stumpel 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3A: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3B: j
Uitgever Stumpel 1912.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 3C: k
Uitgever Beerding 1916.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 4: m
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5A: b
Uitgever Brinio Rotterdam 1922.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 6: b
Uitgever A. Bakker 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever Vivat Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 8: b
Uitgever Boon Amsterdam 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 9: b
Uitgever D. Bakker omstreeks 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Van Leer St. Annaparochie 1949.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 11: m
Uitgever Van Agtmaal Hilversum 1950.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 12: b
Uitgever Karssen 1951.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 12A: j
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 12B: v
Foto van C. de Boer 3 juli 1979.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 13: m
Uitgever VVV 1949.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 14: b
Uitgever Karssen 1951.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14A: m
Uitgever Beerding omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 15: m
Uitgever Karssen 1967.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15A: j
Particuliere foto omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15B: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 15C: m
Uitgever Jansen Utrecht twintiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 16: b
Uitgever Karssen 1967.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16A: j
Uitgever Jansen Utrecht dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 16B: k
Uitgever P. Nooteboom september 1962.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 17: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 17A: j
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 18: j
Uitgever Jansen Utrecht 1916.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18A: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 19: m
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 19A: j
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 20: v
Uitgever onbekend omstreeks 1900.
Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
In 't jaar 1814 onderging het Sint Pietershof eene aanmerkelijke verandering; door den Gouverneur van Noord-Holland, die verblijf hield te Haarlem, werd aldaar van landswege aanbesteed 't vergrooten der gevangenis in onze stad, waartoe een gedeelte van 't St. Pietershof gewoonlijk gebruikt werd, dat den naam "vierkant" droeg. Er waren eerst zeven cellen geweest, maar nu trok men de achterste proveniershuisjes er bij en zoodoende kreeg men beneden 13 en boven 17 geschikte bewaarplaatsen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20A: k
Particuliere foto omstreeks 1900.
Uit: 'Hoornse Herinneringen' (uitgegeven in 1972).
In de noordwest-hoek van het St. Pietershof, langs de Mosterdsteeg, bevond zich om een binnenplaats een rechthoekig afgescheiden gedeelte, dat in de wandeling 'het Vierkant' werd genoemd.
Dit 'Vierkant' werd in 1617, toen het voormalige Kruisbroedersklooster tot het huidige St. Pietershof werd omgebouwd, tot dol- en tuchthuis ingericht. Een functie die het, als rijksgevangenis, een groot deel van de 19e eeuw bleef behouden.
Bij verbouwingen in 1926 werd het 'Vierkant' ingrijpend gewijzigd, onder andere doordat aan de kant van de Mosterdsteeg een strook van de binnenplaats werd afgenomen voor de bouw van een afgeschutte galerij.
De foto toont het 'Vierkant' nog in zijn oude vorm, toen het nog de functie van Huis van Bewaring vervulde.

Het Vierkant is op de foto's 23 en 24 van bovenaf goed te herkennen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20B: c
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20C: k
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20D: c
Particuliere foto omstreeks 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20E: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
We kijken op deze foto van na de verbouwing noordwaarts.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 20F: k
Uitgever onbekend 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:17 Jan 2018
Bericht:Foto 21: b
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21A: j
Particuliere foto omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:20 Jan 2018
Bericht:Foto 22: b
Particuliere foto 1921.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22A: b
Uitgever Beerding 1921.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22B: v
Uitgever P. Nooteboom september 1962.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 22C: v
Particuliere foto 1965.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:04 Dec 2018
Bericht:Foto 23: k
Particuliere foto zeventiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Mar 2021
Bericht:Foto 24: c
Particuliere foto omstreeks 2000.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: