Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

147. Kleine Noord

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Stumpel b 2 Onbekend v
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1920
Jaartal foto 2:omstreeks 1910
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Bij foto 2:
Het hoekpand is gebouwd naar een ontwerp van de bekende, in Hoorn geboren, architect A.C. Bleys. Het is de tabakskerverij 'De Kroot' van de broers Kroon. Het kleine pand er rechts naast is het pakhuis van Maassen. Een daarnaast zien we apotheek 'De Hertekop' van apotheker Lippits.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 3: b
Uitgever Rembrandt Utrecht 1926.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (uitgegeven in 1978).
Het Kleine Noord, van oudsher een straat van handel en industrie. Hier vindt men zaken van de Natte en de Droge Schermer, een zeilmakerij, een rijwiel- en naaimachinehandel, enzovoort. Deze zaken bevinden zich meer naar het midden en het einde van de straat. Wat we hier zien is een deel van het overbekende hotel-restaurant De Keizerskroon, exploitant C. Omes.
Aan de overzijde, op de hoek, is de tabak- en sigarenwinkel van D. Kroon, 'De Kroot' genaamd. Thans is hier een postzegelzaak in gevestigd.
Naast het kleine pandje, dat vermoedelijk een paardenstal is geweest ten behoeve van hotelbezoekers, staat het kapitale pand van apotheker G. Lippits.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 4: b
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 5: j
Uitgever Schaefer Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 5A: b
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 6: m
Uitgever Weenenk & Snel Den Haag 1909.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 6A: k
Particuliere foto 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 7: j
Uitgever Cladder Amsterdam omstreeks 1949.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7A: c
Particuliere foto 1960.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 8: m
Uitgever Schaefer Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 9: m
Uitgever Hermary 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 10: m
Uitgever Beerding omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 10A: m
Uitgever onbekend 1910.
Landbouwfeesten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 10B: v
Uitgever Jonker Egmond aan Zee 1913.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 10C: j
Uitgever Hollandia Alkmaar 1924.
De versiering is ter ere van de Landbouwfeesten in 1924.
Het laddermateriaal is van glazenwasser Kooger.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 11: b
Uitgever Beerding omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 12: m
Uitgever Nuss Haarlem 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 13: m
Jubileum Wilhelmina 1938.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 14: j
Uitgever Osinga 1945.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14A: c
Uitgever Blokker omstreeks 1920.
We zien de Westfriesche paardenvleeschhouwerij van C. Zwaan Kleine Noord 8. Later vestigde zich Gerard Imming hier als paardenslager. Op foto 14 zien we aan dezelfde gevel twee paardenhoofden hangen plus een gevelsteen met een huppelend paard.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14B: c
Particuliere foto omstreeks 1910.
En op Kleine Noord 10 zat banketbakker A. van Dam Hackmann.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 14C: k
Particuliere foto omstreeks 1910.
En op Kleine Noord 12 zat de zadelmakerij en rijtuigbekleding van S. Demmendaal.
Foto van VOH.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 15: b
Uitgever onbekend omstreeks 1935.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 16: m
Uitgever Bakker Koog Zaandijk 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 17: j
Uitgever Vivat Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 18: b
Particuliere foto omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18A: c
Particuliere foto 1962.
Het tweede pand voorbij de Slijksteeg is Kleine Noord 15. Het dateert van 1902. De architect was Hoornse gemeente-architect Johannes van Reijendam.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 18B: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 19: m
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 20: j
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 21: v
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 21A: b
Uitgever Beerding 1910.
Rechts zien we de handkar van H.N. Koop, een ansichtkaartenuitgever.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 22: j
Uitgever Deyhle Amsterdam 1911.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 23: m
Uitgever Baas 1964.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 24: b
Uitgever Beerding omstreeks 1930.
Uit: 'Kroniek van Hoorn 1850-1931' (uitgegeven in 1931).
Een commissie heeft zich in 1929 belast om gelden bijeen te brengen voor eene noodzakelijke restauratie van de Noorderkerk. Het Rijk heeft reeds medewerking toegezegd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 25: m
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 25A: j
Uitgever Beerding 1908.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 26: b
Uitgever onbekend omstreeks 1925.
De Noorderkerk.
Uit: 'Ach Lieve Tijd' (uitgegeven in 1987).
De kerk lag in een eenvoudige buurt en er waren dan ook geen schitterende altaren van welgestelde gilden in te vinden. Alleen het Sint Jacobsgilde van de molenaars en het Sint Annagilde, waarin houtdraaiers, schrijnwerkers, kleermakers en borduursters waren verenigd, waren aan de kerk verbonden. Maar vanwege het mirakel met het Mariabeeld trok de kerk veel bedevaartgangers, die de kerk aanzien en inkomsten opleverden.
Omstreeks 1505 werd de kerk vergroot met een zijbeuk aan de noordzijde en in 1519 met een zijbeuk aan de zuidzijde. De vroegere zijmuren werden vervangen door pilaren.
Na de Hervorming werden ook in de Noorderkerk alle herinneringen aan het katholicisme verwijderd. De kerk kreeg een Calvinistisch interieur, met de kansel in het midden, herenbanken, een koorhek en een doophek met een koperen boog.
Zelfs in deze simpele kerk kwam de zwier van de achttiende eeuw tot uiting. De balken werden in vrolijk blauw geschilderd en boven de deuren in het koorhek werden rijk gesneden panelen aangebracht.
Met de Franse tijd brak een periode van grote armoede aan. Vanaf 1802 werd in het koor de Armenkerk gehouden. Armen die door de stad werden bedeeld met brood en turf, waren verplicht de diensten bij te wonen. Wie nalatig was in het kerkbezoek werd van de bedeling uitgesloten.
Voor het noodzakelijk onderhoud was geen geld. Daardoor was de kerk in 1929 zo vervallen, dat een commissie werd gevormd, die fondsen ging werven voor een restauratie. Die werd uiteindelijk van 1936 tot 1938 gerealiseerd. Nadat in de jaren '60 en '70 van de twintigste eeuw opnieuw grote reparaties waren uitgevoerd, werd in 1985 begonnen met een ingrijpende restauratie.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 26A: v
Uitgever onbekend 1893.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 26B: c
Particuliere foto 1926.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 27: b
Uitgever Beerding omstreeks 1915.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 27A: j
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Uit: 'De Historische schoonheid van Hoorn'.
Het in de Noorderkerk aanwezige mooie middeleeuwse wenteltrapje is niet voor de Noorderkerk gemaakt, maar is afkomstig uit de oude Grote Kerk (Kerkplein), die in 1838 is verbrand. De trap dateert van 1497 en gaf in de Grote Kerk toegang tot het orgel.
Zeer waarschijnlijk is in 1523 het orgel van de Grote Kerk naar de Oosterkerk en het trapje naar de Noorderkerk verhuisd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 28: m
Uitgever onbekend omstreeks 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 29: c
Uitgever onbekend vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 29A: m
Uitgever Osinga 1945.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 30: v
Particuliere foto zestiger jaren.
Links zien we de ingang van de Smelterssteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 30A: v
Particuliere foto zeventiger jaren.
Links zien we de Smelterssteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 30B: v
Particuliere foto vijftiger jaren.
Dit pand stond op de plaats van het derde pand op foto 30.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 30C: m
Jubileum Wilhelmina 1938.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 30D: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 31: j
Uitgever Boon Amsterdam 1903.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
We zien de tramrails en rechts een brandspuithuis. Het kan niet missen: "Spuit" staat er op de deur. Het nummer is niet te lezen, maar toch een veilig gevoel voor de muziekhandelaar E. Offringa, met zo een buurman naast je.
Tot aan de smid Witteman kunnen wij u rechts niet meer aanbieden dan pakhuizen, in gebruik bij verschillende bedrijven.
Links was de toestand iets gunstiger, hoewel er een wagen voor de deur staat. Woonde op nummer 41 de makelaar J.B. Mescher? Hij zou best de deftige heer hier op de foto kunnen zijn. Vervolgens een pakhuis van Schermer & Zoon, in Hoorn aangeduid als de 'Natte Schermer'. Het reclamebord: "Wijnen" en allerlei tonnen geven aan dat het imperium van de 'Natte' daar zich voortzette.
Het grote gebouw op de hoek van de Wester Sint Janssteeg was in gebruik als koffiebranderij van de frima M. Heidenrijk. Later was hier de zaak van Brink & Keet. Vervolgens het hotel Petit Nord. Nadat dit door brand geheel was verwoest, is thans de wederopbouw voltooid, passend in het straatbeeld.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 31A: c
Particuliere foto zeventiger jaren.
Dit pand van Schermer zien we op foto 31 rechts en boven de man.
Van 1782 tot 1997 was de 'natte' Schermer in dit pand gevestigd.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 31B: c
Particuliere foto dertiger jaren.
Drie generaties 'Natte Schermer' met het voltallige personeel.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 31C: k
Particuliere foto twintiger jaren.
Het interieur van de winkel van Schermer.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Jan 2018
Bericht:Foto 32: j
Uitgever Osinga 1945.
Bevrijdingsfeesten.
Rechts op de foto zien we de ingang van de Wester Sint Jansteeg.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 32A: c
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 32B: v
Uitgever A. Bakker 1905.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 Sep 2019
Bericht:Foto 33: c
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Dec 2020
Bericht:Foto 34: v
Particuliere foto 1932-1933.
We zien links het pand Kleine Noord 63 waarin Prins zijn bakkerij had, welke hij in 1928-1929 had overgenomen van Appel. Er werden tevens maaltijden verzorgd.
Later vestigde Feller biljarts zich in dit pand.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Jun 2021
Bericht:Foto 35: v
Particuliere foto zestiger jaren.
De witte gevel die we op foto 34 aan de rechter kant zien, zien we hier uiterst links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Oct 2022
Bericht:Foto 36: m
Uitgever Osinga 1940-1945.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Cah
Datum:14 Feb 2023
Bericht:Hi, this is Julia. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/2lekl5a7
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: