Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

184. Korte Achterstraat

Meer foto's en informatie
Uitgever:1 Onbekend v 2 Onbekend v
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:zestiger jaren
Jaartal foto 2:zestiger jaren
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst:
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:28 Dec 2017
Bericht:Foto 3: m
Uitgever Beerding 1902.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (uitgegeven in 1979).
De Korte Achterstraat met links, zoals de tekst al aangeeft, het "Protestantse Weeshuis".
Hier was vroeger het Sint Marienklooster, daterend van 1408.
Iets zal hier nog wel van te vinden zijn, maar dan toch zeer weinig. In de loop der eeuwen is er zo aan veranderd en vernieuwd dat hetgeen nog aan het oude klooster herinnert te verwaarlozen is.
De gedenksteen, links in de muur, herinnert aan het feit dat de graaf van Bossu hier, na de slag op de Zuiderzee, gevangen heeft gezeten.
De dame vooraan, vast een vreemde in de stad, leest de inscriptie met veel aandacht en op de achtergrond vermoeden wij een rij weeskinderen.
De man, staande bij de poort, zou de weesvader R. van Breemen kunnen zijn, die toen niet heeft kunnen bevroeden dat een tachtig jaar later zijn weeshuis gedeeltelijk door brand zou worden verwoest. Gelukkig is men reeds met de opbouw van dit mooie pand begonnen.
Het grote gebouw, met het puntdak, was een aantal jaren geleden nog als gereformeerde kerk in gebruik. Tot 1879 had het als rooms-katholieke kerk dienst gedaan en na enige tijd als opslagplaats te hebben gediend, schijnt het nu leeg te staan.
Het pakhuis rechts was van E. Edel Wzn., die zijn winkel op de Gouw had. Later was hier de firma Edel & Thies.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 4: j
Uitgever onbekend 1957.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:06 Jul 2018
Bericht:Foto 5: b
Uitgever AKO Amsterdam zestiger jaren.
Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (uitgegeven in 1891):
In 1809 dagteekent eene circulaire van de regenten van het Protestantsche weeshuis van onze stad aan de Protestantsche ingezetenen. Er werd daarin gewezen op 't groot aantal kinderen, dat verzorgd moest worden en dat niet minder dan 180 bedroeg. Om de stichting in stand te doen blijven, had men dringend behoefte aan geldelijke ondersteuning en aan de huizen der burgers werd daarom een inschrijvingsbiljet bezorgd, waarop ze voor eene schenking in eens, of voor eene in termijnen konden teekenen.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jan 2019
Bericht:Foto 6: j
Uitgever La Riviere & Voorhoeve Zwolle omstreeks 1905.
Uit: 'Toen Hoorn nog oud-Hoorn was' (uitgegeven in 1980).
Bij de reformatie werd het Mariaklooster van de Franciscanessen aan de Korte Achterstraat geconfisceerd.
In 1574 werd het klooster toegewezen voor het onderbrengen van het weeshuis, dat reeds in 1531 als het 'Burger Weeshuis' was opgericht.
Met name in de 19e eeuw bestond de leiding uit vijf regenten en vijf regentessen, die onder meer tot taak hadden er op toe te zien, dat de weesjongens als werkjongens tot het aanleren van 'nuttige en voordelige' ambachten bij geschikte bazen werden geplaatst en dat de meisjes een behoorlijk emplooi kregen als naaisters en dienstboden.
Bij het verlaten van het gesticht kregen de kinderen een gehele of gedeeltelijke uitzet, afhankelijk van de betoonde ijver en de gemaakte vorderingen.
Het gebouw van het Protestante Weeshuis vertoont, op de monumentale ingangspoort aan de Korte Achterstraat na, architectonisch weinig bijzonders.
Bijzonder sfeervol is echter de oude binnenplaats met een hardstenen pomp en bontgekleurde loden beelden van een weesjongen en een weesmeisje samen met de eenhoorn die het wapen van Hoorn vasthoudt
(einde).

Uit: 'De Historische Schoonheid van Hoorn'.
Het gebouw is in 1574 weeshuis geworden en dat is het tot 1964 gebleven, toen het College van Regenten werd vervangen door het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn, omdat het weeshuis zijn functie had verloren.
In 1573 werd de graaf van Bossu er gevangen gezet en hier enige jaren vastgehouden. Ter herinnering aan dit geschiedkundige feit is in 1848 een gedenksteen in de muur aangebracht.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:12 Feb 2022
Bericht:Foto 7: b
Uitgever Beerding omstreeks 1925.
Na de Reformatie kwam de Mariakapel korte tijd leeg te staan. Vervolgens is de kerk tot 1799 gebruikt als 'Artilleryhuis' door de Gecommitteerde Raden van Westfriesland.

Uit: 'Ach Lieve Tijd' (uitgegeven in 1987).
In 1834 vond er een afscheiding plaats van de Hervormde Kerk. Aan het eind van de jaren '70 van de negentiende eeuw wist een aantal enthousiaste afgescheidenen de in 1877 afgebrande Mariakapel in de Korte Achterstraat voor fl 2500,- te kopen. Een broeder herbouwde de kerk voor fl 4000,-. Daarmee waren de geringe middelen uitgeput. Een nieuwe impuls voor de kleine schare gelovigen kwam in 1886. In dat jaar verliet opnieuw een fors aantal verontrusten de Hervormde Kerk. De meesten van hen vormden in 1892 samen met de afgescheidenen de Gereformeerde Kerk. De Hoornse gereformeerden bleven de kerk aan de Korte Achterstraat tot 1968 gebruiken. In dat jaar werd een nieuw kerkgebouw aan de J.D. Pollstraat in gebruik genomen.
Kunstenaars ontfermden zich daarna over de kapel in de Korte Achterstraat.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 8: k
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 9: c
Particuliere foto zestiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:26 Apr 2023
Bericht:Foto 10: j
Uitgever Beerding omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: