Kaart -> Scharwoude

Ansichtkaart informatie

Smederij en dijkmagazijn (IJselmeerdijk 8)

Meer foto's en informatie
Uitgever:Onbekend
Buurt:Scharwoude
Jaartal foto 1:1959
Jaartal foto 2:2014
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: "Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in oude ansichtkaarten deel 2" (1981).
Aan de IJsselmeerdijk, naast het kerkhof, stond in 1959 nog de oude smederij. In de achterste woning woonde Engel Meurs. Het voorste deel, de voormalige smidse, was toen al onbewoond. Nel, de dochter van Ab Aaij, heeft er gewoond, terwijl in het achterste deel Dirk Schoneveld en zijn moeder, Trijntje Duijves, woonden. Het huisje er naast was de woning van Cor de Reus en Dieuw Vis. Eerder woonden hier Klaas Knol, een visserman, en Betje Knol, en voor hen was het de woning van Dieuw Speets, de weduwe van Sijmen Duijves.
 
Reacties:
Naam:Co Beemsterboer
Datum:18 Dec 2016
Bericht:Foto 3:
In de sneeuw.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Apr 2020
Bericht:Foto 4:
Een opname uit 1977.
Uit: 'Toen Scharwoude nog een dorp was' (2014).
Rechts zien we het dijkmagazijn.
Ooit werd Scharwoude tegen de Zuiderzee beschermd door een dijk die vanaf het West in Hoorn rechtdoor liep tot aan Schardam. In de 14e eeuw was deze dijk zodanig verzwakt dat men zich gedwongen zag landinwaarts een nieuwe dijk aan te leggen. Honderden hectares land en het grootste deel van het dorp Scharwoude (inclusief de toenmalige kerk) werden daarbij prijs gegeven aan de zee.
De directe aanleiding tot het oprichten van het hoogheemraadschap was de watersnood van 1916, waarbij dijken op meerdere plaatsen in het Noorderkwartier braken en vrijwel het gehele Waterland onderliep. Andere delen van het Noorderkwartier bleven grotendeels gespaard, maar ook daar was de situatie precair.
In 1919 stelde de provincie Noord-Holland het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier in, dat de verantwoordelijkheid voor de gehele zeewering van de waterschappen over zou nemen, hetgeen op 21 december 1921 daadwerkelijk gebeurde.
In het dijkmagazijn sloeg men materiaal op waarmee in tijd van nood de dijk werd gerepareerd.
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten door middel van de Afsluitdijk. Hierdoor werd de lengte van de daadwerkelijk zeewerende dijken fors bekort wat een aanzienlijke verlichting van de taak van het Hoogheemraadschap betekende.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers zichtbaar zijn.
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: