Kaart -> Hoorn

Ansichtkaart informatie

35. Kleine Oost

Als u hier klikt vindt u meer informatie.
Uitgever:1 Boon Amsterdam 2 Boon Amsterdam
Buurt:Hoorn
Jaartal foto 1:1902
Jaartal foto 2:1904
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: Uit: de 'Nieuwe Kroniek van Hoorn' (1891):
De oude Ooster- of gevangenpoort was zeer bouwvallig en sinds lang had dan ook reeds in onze stad bij de reegering het plan bestaan, haar te verkoopen. Thans besloot men daartoe overtegaan, de verkoop, bepaald op den vierentwintigsten December 1818, werd in de Haarlemsche courant aangekondigd en bracht f 3225,- op. De Oosterpoort, waaraan men in 1511 was beginnen te bouwen en die in 1538 voltooid was, had behalve voor gevangenis ook nog voor andere doeleinden dienst gedaan. Boven had men namelijk een paar vertrekken, waarvan het een gebruikt was als chirurgijnsgildekamer, waarin verschillende geraamten van menschen en beesten en ook opgezette dieren stonden. 't Andere vertrek deed dienst als gildekamer van de kleermakers. Voor gevangenis zou nu in 't vervolg gebruikt worden een van de kruittorens, die op de Vest bij de Koepoort stond.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 3:
Uitgever Boon Amsterdam 1900.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 4:
Uitgever Krapohl Amsterdam 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 5:
Uitgever D. Bakker 1938.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 6:
Particuliere foto dertiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 7:
Uitgever Jospe Arnhem 1952.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Foto 7A:
Particuliere foto vijftiger jaren.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 8:
Uitgever Gerhards 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 9:
Uitgever Beerding 1904.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 10:
Uitgever Boon Amsterdam 1902.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 11:
Uitgever Gerhards 1904.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten' (1978).
We staan hier op de plaats waar vroeger de oude Oosterpoort heeft gestaan. Op oude stadskaarten is dit nog te zien. Voor deze poort was toen reeds bebouwing, doch vrijwel al deze woningen zijn in de loop der eeuwen door andere vervangen.
Het pand geheel links dateert nog wel uit die tijd. Omstreeks 1900 werd het bewoond door M. Zuidweg, die een houtzagerij aan het Kleine Oost had. Thans is het domicilie van de familie Van der Zel.
De kleine huisjes aan de overkant zijn in 1971, nadat er brand was uitgebroken, met de grond gelijk gemaakt, waarna men er een parkeerterrein heeft aangelegd.
De mooie, houten ophaalbrug is er nu ook al niet meer. Ze is vervangen door de huidige, die van ijzer is.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 12:
Uitgever Nuss Haarlem 1907.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 13:
Uitgever Weenenk & Snel 1909.
Uit: 'Hoorn in oude ansichten deel 2' (1979).
"Karperkuil met Scheepstimmerwerf" staat hier vermeld, hoewel dat laatste wel wat overdreven aandoet. Er is van de scheepstimmerwerf heel weinig te zien; het accent ligt meer op hetgeen zich op de voorgrond afspeelt.
Daar waar nu Rijkswaterstaat haar werkzaamheden verricht, was vroeger de losplaats voor de houthandel. Tevens was het een geliefde speelplaats voor de jeugd (het zogenaamde 'Laagje'), indien er geen schip lag om boomstammen te lossen.
De balken links in het water behoren bij het houtbedrijf. Op deze plaats werden de stammen te water gelaten om ze te laten besterven. Tegenwoordig heeft men daar de tijd niet meer voor, omdat het arbeidsproces te gehaast is geworden.
Om weer terug te keren naar onze kaart, het witte schip in het midden was van de visserij-inspectie, dat daar aan de steiger zijn vaste ligplaats had.
Daarachter liggen enige kleine zeilbootjes; we zouden dit kunnen beschouwen als een eerste begin van een jachthaven.
Recht voor ons de werf van de gebroeders Kaat, hier al wat in verval. De grote schuur behoorde bij de werf, evenals het huisje dat verscholen is achter de bomen. Volgens onze gegevens zou dit het woonhuis moeten zijn van de gebroeders Kaat, officieel te boek staan als Binnenluijendijk nummer 6.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 14:
Uitgever onbekend omstreeks 1920.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 15:
Uitgever onbekend omstreeks 1910.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:15 Feb 2018
Bericht:Foto 16:
Uitgever Hermary 1930.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten></a>

Naam:Co Beemsterboer
Datum:08 Feb 2019
Bericht:Foto 17:
Uitgever P. Nooteboom 1952.
Het woonwagenkamp aan het ABC. We zien het ABC op de voorgrond en de Nieuwe Wal links.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart:
   Map: De lokatie van deze foto's is te vinden op de volgende kaart: