Kaart -> De Goorn

Ansichtkaart informatie

de Jozefschool (De Goorn 50A)

Meer foto's en informatie
Uitgever:Laan en Van Meekeren b
Buurt:De Goorn
Jaartal foto 1:1950
Jaartal foto 2:2008
Foto 1Foto 2
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergrotenKlik op de afbeelding om deze te vergroten
Tekst: We zien de in 1921 gebouwde Jozefschool, de eerste katholieke lagere school van De Goorn, met aansluitend de woning van de hoofdonderwijzer.
Het geheel is ontworpen door de Amsterdamse architect Antoon Joling. Opdrachtgever voor de bouw was het kerkbestuur dat tegelijkertijd de oude parochiekerk liet vergroten met een nieuw priesterkoor.
Op 27 oktober 1921 werden het nieuwe priesterkoor en de school ingewijd door de deken van Wognum.
Het voorste gedeelte van de school is in 1947 met een eerste verdieping verhoogd.
 
Reacties:
U kunt door middel van het formulier hieronder een bericht op de website plaatsen. Dit bericht zal direct voor alle bezoekers leesbaar zijn.
Naam:Co Beemsterboer
Datum:03 Jun 2009
Bericht:Foto 3: m
Deze prachtige foto is omstreeks 1978 gemaakt door persfotograaf Klaas Laan.
Is er misschien nog iemand die weet wie die twee meisjes zijn?
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Na een oproep in de heraut ontving ik onderstaand bericht van Luciënne Kluft-Blom:
"Ik was vandaag in de heraut aan het kijken en zag de foto van de oude school in De Goorn. Tot mijn grote verbazing zag ik mezelf op de foto. Jullie wilden graag weten wie die twee meisjes waren. Luciënne Blom rechts op de foto (toen woonde ik Nic. Koppesstraat 12) en Pauline Windt (toen woonde ze in de Past. Lemeerstraat)"

Naam:Ben Mes
Datum:26 Sep 2009
Bericht:Van ongeveer 1962 tot 1968 op deze school gezeten, van de onderwijzers herinner ik mij Juffrouw van Ophem, Sneijders, Groot, Stroet en Blank en de meesters de Vries, van Wijk, Beemster en Overman. In het huis aan de school vastgebouwd woonde de fam. Overman.

Naam:Co Beemsterboer
Datum:30 Oct 2010
Bericht:Foto 4: m
Deze prachtige ansichtkaart is in 1947 uitgegeven door Laan-Van Meekeren. De kinderen kijken vanachter het hek nieuwsgierig naar de fotograaf. In de verte komt een bakfiets ons tegemoet rijden.
Rechts naast de school zien we het woonhuis van meester Overman.
Klik op de afdeelding om deze te vergroten

Naam:N.M.Hooiveld
Datum:16 Apr 2011
Bericht:De school op foto 1 is de school waar ik onderwijs gehad heb tot 1957. De onderwijzers die ik me herinner zijn: hoofdmeester Van de Wiel en later Overman en die woonde in dat huis aangebouwd aan de school. Dat waren de meesters van klas 6. Dan van klas 5 was meester Van Soest, ik dacht uit Alkmaar. Dan van klas 3-4 was meester Tuitjes, van origine van eiland Tholen in Zeeland. Dat staat mij nog bij door die watersnood ramp in 1953. Ook was er nog ene meester Van de Haar, ik dacht uit Utrecht, een beetje aparte man. Dus allemaal andere namen als Ben Mes opgaf vanaf 1962. Alleen Overman was nog daar. Dan was daar aan de voorkant klas 7-8 als v.g.l.o. en meester Van 't Hof. En daarboven had je de huishoudschool. Die meisjes brachten de onderwijzers de koffie aan. Dit kwam allemaal naar boven hier in Australië toen ik deze foto zag.

Naam:Adse Schouten
Datum:15 Jun 2016
Bericht:Aanvulling verslag Nico Hooiveld.

Herinneringen aan het voor een dorp markante beeldbepalende schoolgebouw St. Jozef in de Goorn. Periode 1950-1956
1e klas. Meester Hoornik was een aardige man en in de kost bij de Weduwe Ruyter op het West in Avenhorn.
2e klas. Meester Hoogland een zeer zachtaardige man, was tevens tijdelijk dirigent van het kerkkoor waar ook Kees Knijn en mijn vader organist waren.
3e klas. Meester Tuitjes kwam uit Zeeland en woonde in Berkhout tegenover de Maalderij en was redelijk streng. De kleine Renault 4 die hij via een loterij gewonnen had stond bij slecht weer op het schoolplein onder de veranda. Wij als spelende kinderen mochten er vooral niet te dicht bij komen.
4e en 5e klas. Meester v. Soest deze kwam met de bus vanuit Alkmaar. Ondanks dat hij heel boeiend en beeldend kon voorlezen uit o.a. de boeken van Pim Pandoer en Arendsoog was hij bij vlagen onvoorspelbaar en sloeg er af en toe goed op los.
6e klas. Meester Overman hield van tucht en orde maar was ook zeer betrokken door belangeloos bijles te geven aan leerlingen die dat nodig hadden, of aan hen die naar de Mulo of HBS gingen.
Kenmerkend was ook, niet dat alleen Mr Overman een zeer verwoed roker was zodat af en toe iemand uit de klas sigaretten moest halen bij de winkel van de firma Braas tegenover de school gelegen, maar hij kon ook bij niet opletten- praten of diegene die aan de raamkant zaten en naar een langsvarende schuit keken op weg of terug van de veiling A en O in Avenhorn, was de consequentie meestal nablijven en 100 of 200 strafregels schrijven.
Interessant en leuk was (als de donkere velours gordijnen dicht gingen) de introductie van de N.O.F.-Nederlandse Onderwijs Films o.a. de klokkengieterij in Heiligerlee (Groningen) of de haven activiteiten in Rotterdam.
De klaslokalen aan de weg kant waar Mr van t Hof en Mr Galema de scepter zwaaiden was de V.G.L.O = (voortgezet lager onderwijs -7e en 8e klas)
Daar waar het haventje van P. Bakker (de streker) eindigde was het schoolplein wat breder en vormde meteen de scheiding over de volle breedte en moest in acht worden genomen.
Op de scheiding bij de zijingang stond een ca. 50cm hoog fonteintje waar alleen bij zeer warme dagen in de rij staand iets gedronken kon worden.
De schoolreisjes waren vanaf de 3e klas met de bussen van Herman Beemster (chauffeurs o.a. Cor Hoek – Simon Vriend – Jan Dieleman – Anne Belcom en Piet Vlaar met de geur en rook van een sigaar naar o.a. het kopje van Bloemendaal – de bedriegertjes in Bergen – Schiphol tot aan de vliegtuigtrap of speeltuin Oud-Valkeveen (Naarden) met een groot doolhof en in die jaren als traktatie een heerlijk glas ranja.

Nog enkele weetjes:

De plechtige Heilige Communie was in de 1e klas oftewel klein aannemen Herbevestiging H. Communie was 6e klas – groot aannemen.
Gestoken in nieuwe kleren bij zowel klein en groot aannemen was het een waar familiefeest met soms een kort bezoekje van de pastoor of klassenmeester.
Het H. Vormsel was voorhoofdszalving en handoplegging 3e klas.
Askruisje – Aswoensdag het begin van de vastentijd tot Paaszaterdag 12 uur daarna kon men bij de kerk wijwater ophalen en mocht de snoeptrommel open.
De Blasiuszegen waarbij 2 gewijde warme kaarsen kruislings voor de keel gehouden werd ter bescherming van evt. keelaandoeningen.
Ook vanaf de 5e klas en V.G.L.O. bestond de mogelijkheid (v.w.b. thuissituatie) voor landbouwverlof d.w.z. 2 weken extra vrij voorafgaand aan de grote Augustus vakantie.
In 1955 werd schoolmelk ingevoerd, ca. 0,25lt per flesje met als afsluitdop zilverpapier wat weer opgespaard werd voor de missie.
Het hoofd van de school was P. v.d. Wiele, hij had een forse gestalte, droeg de broek hoog door zichtbare galgen en met een norse blik had hij tastbaar ontzag.
Einde van het schooljaar kwam hij in iedere klas gezeten op de lessenaar melden voor wie het beter was het nog een jaartje over te doen.
In 1955 (?) ging v.d. Wiele met pensioen en verhuisde terug naar Texel.
Mr. Overman die woonachtig was op het Westeinde in Berkhout naast Huize Troostwijk bewoond door de familie Seuren- later fam. Pronk waar in de laatste oorlogsjaren onderdak en meerdere verzetsbijeenkomsten plaats vonden van de Hoornse knokploeg 8-heren en 1 dame.
Na het vertrek van P. v.d. Wiele werd Mr. Overman benoemd tot Hoofd van de school en verhuisde naar de aangebouwde dienstwoning.

Naam:Co Beemsterboer
Datum:01 Jun 2021
Bericht:Foto 5: k
Een opname uit 1979. Het woonhuis van dhr Overman, het hoofd van de Jozefschool.
Het meisje zou Munda Overman kunnen zijn.
Deze foto is aangeleverd door HV Hemony.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Uw naam:
Uw e-mail adres:
Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en komt dus niet zichtbaar op de website.
Uw reactie op deze kaart: